Regulamin zaliczania przedmiotu 

1. Przedmiot jest zaliczany na podstawie wyników z trzech kolokwiów.

2. Maksymalna suma punktów do zdobycia wynosi 60:

  • 20 pkt. z kolokwium (obejmującego odlewnictwo i spawalnictwo)
  • 15 pkt. z kolokwium (obejmującego obróbkę plastyczną)
  • 25 pkt. z kolokwium (obejmującego obróbkę skrawaniem i obrabiarki)

3. Ocenę z przedmiotu ustala się w następujący sposób:

 Liczba uzyskanych punktów Ocena 
 od 0 do 25 2.0 
 od 26 do 32 3.0 
 od 33 do 37 3.5 
 od 38 do 44 4.0 
 od 45 do 50 4.5 
 od 51 do 60 5.0 








4. W przypadku nie zaliczenia przedmiotu studentowi przysługuje prawo do poprawy wszystkich lub tylko wybranych kolokwiów na zbiorczym kolokwium poprawkowym przeprowadzanym na ostatnich zajęciach.

5. Udowodniona próba ściągania na kolokwiach powoduje brak możliwości zaliczenia przedmiotu w semestrze.