Zasady ankietyzacji

Ankietyzację zajęć wprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 33 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 25 listopada 2006 roku.

Studenci  proszeni są o odpowiedź na 6 pytań:

  1. Jak oceniasz zawartość merytoryczną zajęć?
  2. Jak oceniasz atrakcyjność prowadzenia zajęć oraz umiejętność przekazywania wiedzy przez prowadzącego?
  3. Jak oceniasz stosunek prowadzącego do studentów?
  4. Jak oceniasz formalne aspekty prowadzenia zajęć (jasność kryteriów oceniania, punktualność prowadzącego, dostępność prowadzącego - konsultacje itp., dostępność literatury itp.)?
  5. Jak oceniasz warunki prowadzonych zajęć (dostępność niezbędnych urządzeń technicznych, przystosowania sali  itp.)? (pytanie dodano w 2010 roku)
  6. Jak oceniasz własne zaangażowanie w zajęcia (częstość uczęszczania, sumienność przygotowywania się do zajęć)?

 

Wyniki ankietyzacji

Studia dzienne

Wyniki ankietyzacji pokazano na wykresach. 
Lata 2006 - 2010 - przedmiot prowadzony wyłącznie przeze mnie
Lata 2010 - 2013 - przedmiot obejmujący obróbkę wiórową i bezwiórową prowadzony przez mnie i moich kolegów
Lata 2014 - obecnie - przedmiot prowadzony przeze mnie i moich kolegów, ale oceniana tylko moja praca 

 

Studia zaoczne (nieoficjalne wyniki - 2012/2013)

Studia zaoczne (2013/2014)

Studia zaoczne (2015/2016)