W zakresie dydaktyki prowadzę (obecnie wraz z kolegami) Wykład Technologia, laboratoria i warsztaty z zakresu obróbki skrawaniem oraz ćwiczenia z przedmiotu Zintegrowany Systemy Wytwarzania na I roku studiów magisterskich, prowadzonego przez prof. dr hab. inż. Piotra Skawińskiego.

Jestem odpowiedzialny za przedmioty: Wykład Technologia na II semestrze i Laboratorium Technologii na III semestrze na studiach dziennych i zaocznych. Lubię pracę dydaktyczną. Jak do tej pory studenci oceniają moją pracę nienajgorzej (poniżej odnośnik do wyników ankiety).

Wyniki ankietyzacji: Ankietyzacja.

Zdaję sobie sprawę, że nie zawsze jestem bezpośrednio dostępny na Wydziale, ale wiele spraw możemy rozwiązać e-mailowo lub jeśli zajdzie taka konieczność, umówić się na spotkanie, poza godzinami konsultacji, w dogodnym dla obu stron terminie.

Bardzo proszę także o podawanie sugestii dotyczących wykładu w ankiecie oceniającej. Szczególnie przy ocenie negatywnej lub mało pozytywnej bardzo interesuje mnie jej uzasadnienie.

Staram się bowiem korzystać z sugestii i ocen krytycznych zawartych w ankietach. M.in. otwarcie strony internetowej , wprowadzenie prezentacji multimedialnej, prowadzenie wykładu przy użyciu mikrofonu czy udostępnianie materiałów dydaktycznych w internecie, a tym semestrze także uproszczenie zasad zaliczania jest skutkiem realizacji części oczekiwań studentów.

Pragnę pogratulować i życzyć dalszych sukcesów studentom, którzy uzyskali z prowadzonego przeze mnie przedmiotu ocenę bardzo dobrą. Nie jest ich tak wielu i pozwoliłem sobie na podanie ich imion i nazwisk. Mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewają.

Galeria sław: Najlepsi studenci.

W roku 2013/2014 został wprowadzony na prośbę studentów system trzech kolokwiów: z obróbki skrawaniem i obrabiarek, z odlewnictwa i spawalnictwa oraz z obróbki plastycznej. Wprowadzono też nieco zmodyfikowany system punktacji i zaliczeń. Wprowadza on minimalne liczby punktów z każdego z tych kolokwiów, które są niezbędne do uzyskania zaliczenia przedmiotu. Celem wprowadzenia tych minimów jest "zmuszenie" studentów do przyswojenia sobie chociaż podstawowych wiadomości z każdej z obróbek.

Na życzenie studentów uproszczony zostaje w tym semestrze system zaliczania poprawkowego. Na kolokwium poprawkowym będzie można poprawiać nie tylko całość materiału, ale także pojedyncze kolokwia bez żadnych warunków wstępnych.

W dalszym ciągu największym moim zmartwieniem są studia zaoczne - zarówno skuteczność zaliczania przedmiotu jak i oceny przedmiotu przez studentów. Dzięki zmianom programowym mamy obecnie 20 godzin na prowadzenie przedmiotu - powinno być przy obopólnym wysiłku trochę lepiej. Wydaje się, że w ostatnim roku odnieśliśmy wspólnie mały sukces. Znacząco podniosły się oceny jakości prowadzonych zajęć przez studentów, jak też procent zaliczających przedmiot, który osiągnął wartość 73.3%.