Kwestie formalne (regulamin, harmonogram):

Konsultacje w obecnym semestrze: Konsultacje.