Podstawowymi grupami obrabiarek skrawających do metali są: