Obróbka skrawaniem ma niezbyt długą historię.

XVIII w

Obróbka drewna, a obróbka metali na obrabiarkach była rzadko spotykana i wykonywana przez kowala.

1775 r

John Wilkinson wynalazł precyzyjną wiertarka poziomą napędzana silnikiem parowym.

1797 r

Henry Maudslay skonstruował tokarkę: był to pierwszy suport mechaniczny, który zastąpił podtrzymywane ręką narzędzie, a wrzeciono było napędzane silnikiem parowym (niektórzy uważają, że pierwszą tokarkę skonstruował w 1751  Jacques de Vaucanson); ponadto Maudslay wprowadził pomiar za pomocą mikrometru.

pocz. XIX w

Dalszy rozwój obrabiarek dzięki nowym źródłom energii (silnikom parowym, a potem elektrycznym) : napęd z wału pędnego był przenoszony przy pomocy pasów bezpośrednio na wrzeciona obrabiarek: pierwszymi obrabiarkami były strugarki wzdłużne, frezarki i tokarki uniwersalne (mogące nacinać gwinty).

1818 r

Pierwsza frezarka Eli Whitney (masowa produkcja muszkietów)

1830 r

Joseph Whitworth skonstruował sprawdziany do gwintu, które pozwoliły na bardzo dokładne wykonywanie obrabiarek: strugarek, obrabiarek do kół zębatych i frezarek.

1837 r

Thomas Davenport skonstruował pierwszy w USA pracujący silnik elektryczny i zastosował go  do napędu wiertarki i tokarki do drewna.

1849-54

Samuel Colt i Elisha Root opracowali głowicę rewolwerową, umożliwiającą szybką zmianę narzędzi oraz  skonstruowali tokarki rewolwerowe i automatyczne tokarki do gwintu;

1862 r

Joseph R. Brown skonstruował pierwszą frezarkę uniwersalną, nadającą się do zastosowania w produkcji.

połowa XIX wieku

Pojawiły się uniwersalne frezarki i szlifierki, obróbka narzędziami ze stali wysokowęgowych i węglowych stopowych, wprowadzono skrzynki prędkości i posuwu.

1890 r

Skonstruowano automat tokarski wielowrzecionowy.

1900 rok

Wprowadzenie narzędzi ze stali szybkotnących (pokaz Fredricka Taylora na Wystawie Światowej w Paryżu), rozwój teorii skrawania, wprowadzenie cieczy smarująco-chłodzących.

lata 20-te i 30-te XX wieku

Rozwój produkcji wielkoseryjnej i masowej - budowa wysokowydajnych obrabiarek zespołowych i automatycznych linii obrabiarkowych  (pierwszą taką linię zainstalował w 1913 roku Henry Ford rozpoczynając produkcję modelu T).

1926 r

Skonstruowanie narzędzi z węglików spiekanych.

połowa lat 50-tych

Skonstruowano pierwszą uniwersalną obrabiarkę sterowaną numerycznie, a następnie sterowane numerycznie automaty, centra obróbkowe i linie automatyczne;

1945-1980

Rozwój techniki komputerowej (1946 r - pierwszy komputer, 1951 r – pierwsze zastosowanie komputera do celów biurowych, 1961 r – mikrochipy, 1969 r – początki Internetu, 1971 r – mikrokomputery, dzięki powstaniu mikroprocesora, 1974 r – kalkulator, 1981 – komputery osobiste firmy IBM.

1990-2000

Wprowadzenie obrabiarek sterowanych komputerowo, robotyzacja i automatyzacja automatyzacja produkcji; elastyczne systemy produkcyjne, nie wymagające ingerencji ludzi; rozwój napędów: silniki liniowe, krokowe, bezstopniowe; 1993 r - dynamiczny rozwój Internetu, dzięki 30-krotnemu zwiększeniu szybkości przepływu informacji.