Urodziłem się 19.10.1953 roku w Warszawie. Ukończyłem w 1978 roku Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej (specjalność obrabiarki i urządzenia technologiczne). Od 1977 roku pracuję w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych tej uczelni. W 1988 roku obroniłem z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Studium porównawcze metod obliczania wytrzymałości zębów krzywoliniowych na złamanie i wgłębienia zmęczeniowe w przekładniach stożkowych" (indywidualna nagroda Rektora PW) i uzyskałem stanowisko adiunkta.

Naukowo i zawodowo zajmuję się przede wszystkim konstrukcją i technologią przekładni stożkowych, szczególnie o zębach kołowo-łukowych systemu Gleasona. Ukończyłem szkolenie w firmie Gleason Pfauter w zakresie konstrukcji i technologii przekładni stożkowych i hipoidalnych systemu Gleasona (Ludwigsburg, Niemcy 2000 r) oraz w firmie Klingelnberg w zakresie nowoczesnych metod obliczeń konstrukcji i technologii przekładni stożkowych – system obliczeniowy KIMOS (Ettlingen, Niemcy, 2001).

Byłem współorganizatorem i członkiem komitetów naukowych czterech międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych "Konstrukcja i technologia przekładni zębatych" oraz członkiem Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 112 ds Przekładni Zębatych.

Opracowałem około 800 konstrukcji i technologii przekładni stożkowych i hipoidalnych, które zostały wdrożone do produkcji, m.in. w Wytwórni Przekładni Zębatych "LUKA", Fabryce Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED, Hucie Stalowa Wola czy w firmie "Star" Starachowice. W dalszym ciągu zajmuję się projektowaniem przekładni, opracowując około 50 nowych konstrukcji rocznie. Od 1993 roku jestem konsultantem naukowym Wytwórni Przekładni Zębatych "LUKA".

Prowadziłem szkolenia dla pracowników m.in. takich firm jak Pratt & Whitney Kalisz, WSK Rzeszów i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Motoreduktorów i Reduktorów "Redor".

Byłem kierownikiem i głównym wykonawcą kilku grantów oraz autorem kilkunastu artykułów. Obecnie biorę udział w Indywidualnym Projekcie Kluczowym "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym", wchodzącym w skład Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W 1995 roku odbyłem tygodniowe szkolenie w zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie "CNC, CAD/CAM für Ausbilder und Multiplikatoren" w IHK Bildungszentrum w Dreźnie.

Zostałem wyróżniony Zespołową Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za wdrożenia przemysłowe technologii przekładni stożkowych (1986 r) oraz Nagrodą Zespołową Rektora PW za osiągnięcia naukowe (1991 r).